3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler için arşiv

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler_Neler Öğrendik

10_kimyasal türler_ve_etkileşimleri_NELER_ÖĞRENDİK

Reklamlar

Kimyasal Türler ve Etkileşimleri_Ölçme Değerlendirme Soruları

10_kimyasal türler_ve_etkileşimleri_ölçme_değerlendirme

Zayıf Etkileşimler

10_zayıf_etkileşimler

Güçlü Etkileşimler

10_güçlü_etkileşimler

Kimyasal Türler ve Etkileşimleri

10_kimyasal türler_ve_etkileşimleri